Montering af plankegulve med Q-LOC

Et Wiking Gulv skal holde til livet i hjemmet. Vi sætter en stor ære i at gulvene kan være til fordel for alle i rummet, både børn, familie, kæledyr og venner. Det er ganske enkelt at bevare det unikke udseende i rigtig mange år på dit Wiking Gulv, det kræver blot korrekt rengøring og pleje. Og med korrekt vedligeholdelse forbliver gulvet flot, slidstærkt og smudsafvisende.

Vi anbefaler at man i sit indgangsparti med fordel placerer fodriste, der kan sikre, at Wiking trægulvene ikke modtager grus og småsten, som kan give ridser i overfladen. Ligledes vil det altid være en fordel, at placerer måtter i dit indgangsparti, som hindre skidt og evt. fugt fra fodtøjet.

Montering med Q-LOC

Opbevar de uåbnede gulvpakker i det fremtidige rums klima (40-60% RH ved 18-24˚) i mindst 48 timer. Pakkerne må først åbnes en efter en, når gulv-monteringen påbegyndes.

Gulvet er til svømmende nedlægning uden brug af lim. Dette betyder, at der altid skal holdes afstand til vægge, trapper, faste installationer mm og et svømmende plankegulv må ikke fastholdes af f.eks. sokler til køkken.

Undersøg og kontroller undergulvkonstruktionen: den SKAL være tør, ren, fast og plan. Fjern altid gulvtæpper og check, at undergulvet overholder kravene til planhed +/- 2 mm på en 2 meters retholt. Vær opmærksom på, at betongulv kræver dampspærre og gulvunderlag.

Der må aldrig monteres dampspærre på organiske materialer, da dette kan forårsage råd og svamp. Vælg altid undergulv iht. dit eget gulv – alle gulve er unikke.

Mål rummet op og beslut monteringsretningen. Sidste rækkes bredde skal min. være 50 mm, ellers justeres bredden af første række. Vær opmærksom på 10 mm afstandskrav til vægge og faste installationer mm. Monter max. 8 x 12 meter, ellers laves dilatationsfuger. Der laves ligeledes dilatationsfuger ved rumdeling mm.

Ved gulvvarme må overfladetemperaturen max. være 27˚. Erfaringsmæssigt svarer en over-fladetemperatur på 27˚ til 34˚ fremløb i et vandbaseret gulvvarmesystem i betonlag. Vær opmærksom på, at løse tæpper kan øge overfladetemperaturen med ca. 2˚. Gulvet kontrolleres løbende under monteringen.

Husk derfor at kontrollere hver enkelt planke før værdien af garantiydelsen falder med 3% pr. år og garantien omfatter ikke følgeomkostninger, dvs. demontering, ny montering osv. Vær opmærksom på, at nedlagte planker er accepteret og, at evt. reklamationer derfor afvises.

Oprethold altid det rigtige rumklima, dvs. 40-60% RH ved 18-24˚. Det er dit ansvar, at de rigtige forhold er til stede. Dette betyder i praksis, at hvis gulvet f.eks. udsættes for hård eller langvarig udtørring (32% RH og derunder) er producenten uden ansvar for eventuelle følgeskader.

Læs også vores guide til montering af gulv med fer og not

Referencer