Miljøpolitik – Wiking Gulve

”En bæredygtig udvikling imødekommer nutidens behov uden at gå på kompromis med kommende generationers muligheder for at imødekomme deres behov.”

Sådan cirka er bæredygtighed defineret i FN’s Brundtlandrapport “Vor fælles fremtid” i 1987, og definitionen ligger til grund for blandt andet FN’s 17 verdensmål fra 2015.

Wiking Gulve har stor respekt for den definition. Derfor vil vi heller ikke påstå, at vores gulve er bæredygtige endnu, men vi forsøger dag for dag at minimere og udelukke de negative effekter, som vi måtte forårsage. Vi ønsker aktivt at støtte en grøn og bæredygtig fremtid for både mennesker og planet.

Det gør vi ved at producere så ansvarligt og lokalt som muligt og stille samme krav til vores leverandører. Vi dokumenterer vores arbejde med to skrappe certificeringsordninger: FSC® og Cradle to Cradle Certified®.

Læs hele vores CSR-strategi her.

 

Klima er højt på dagsordenen

Wiking Gulve er meget optaget af at producere gulve, der udleder så lidt CO2 som muligt. Det gør vi ved primært to handlinger:

 • Vi producerer vores gulve med 100 procent vedvarende energi fra vindmøller.
 • Vi bruger kun træ fra danske og nordeuropæiske skove, og al forarbejdning foregår i Danmark. Transporten er derved minimal.

Vi er hele tiden på udkig efter flere måder, vi kan reducere forbruget af fossile brændstoffer på. Blandt andet ved at stille krav til vores underleverandører.

Plant et træ

Cradle to Cradle Certified® for sundhed, miljø, klima og social retfærdighed

 

Wiking Gulve er Cradle to Cradle Certified® på bronze-niveau efter version 3.1

Certificeringsordningen er non-profit, international og verificeret af tredjepart. Cradle to Cradle Certified er meget anerkendt blandt arkitekter og giver ekstra point i en række byggecertificeringsordninger.

Kriterierne i produktstandarden bygger på verdens mest krævende love og frivillige standarder inden for sundhed, miljø, klima og social retfærdighed. Vores produkt og produktion i hele værdikæden vurderes inden for fem kategorier:

 • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
 • Material Reutilization: Produkter og processer skal designes, så de kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
 • Renewable Energy and Carbon Management: Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
 • Water Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
 • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

 

Se vores Cradle to Cradle certifikat her. https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/floor-wiking-gulve-as.

 

Læs om hele vores Cradle to Cralde rejse her.

Cradle to Cradle

Vi forbedrer os dag for dag

 

For at opretholde vores Cradle to Cradle certificering, skal vi recertificere vores gulve hvert andet år. Hver gang skal vi dokumentere, at vi har gjort fremskridt hen mod Cradle to Cradle visionen om en verden, hvor forbrug og produktion har en positiv effekt på mennesker, miljø og økonomi. Målet er til sidst at opnå ’platin’ i alle fem kategorier.

Wiking Gulve fik det første Cradle to Cradle certifikat i 2020, som var på bronzeniveau. Siden har vi arbejdet benhårdt på at forbedre vores aftryk. Her er nogle af vores konkrete handlinger:

 • Vi har i samarbejde med underleverandører udviklet nye overfladebehandlinger, der forhåbentlig kan bringe os på sølvniveau i kategorien Material Health.
 • Vi er begyndt at opsamle og rense spildevand fra vores lim-anlæg. Næste skridt er at genanvende cirka halvdelen af vandet. Indsatsen kan forbedre vores vurdering i kategorien Water & Soil Stewardship.
 • Vi har lagt vores afskær fra produktionen ind i materialebørsen på TheUpcycle.dk for udnytte de korte længder. Det har allerede resulteret i udviklingen af et rombeformet parketgulv i eg i samarbejde med designfirmaet Whynature. Læs her. https://theupcycl.dk/cases/trgulvs-plader-fr-krligheden-tilbage
 • Sammen med vores søsterselskab, PA Savværk, udvikler vi en takeback ordning, der skal forlænge vores gulves levetid via genbrug og genanvendelse.

Det slutter ikke der. Med Cradle to Cradle Certified har vi fået en ledetråd og et målrettet værktøj til hele tiden at gøre det bedre og bedre.

Vi stiller krav til bæredygtig skovdrift

Wiking Gulve er lavet af kvalitetstømmer fra nordeuropæiske skove. Træ er en naturlig, fornybar ressource, der kan genbruges og genanvendes mange gange.

Hvis skoven drives ansvarligt, vil der vokse lige så meget træ frem, som der fældes.

Vi har en naturlig interesse og forpligtelse til at beskytte og bevare de skove, som vi henter træet fra, så kommende generationer har samme adgang til det unikke materiale.

Derfor kræver vi, at vores leverandører

 • overholder lovgivningen i Danmark og det land, hvor træet fældes
 • bevarer skoven og dens værdier for eftertiden

 

Eg Sildeben

FSC-certificerede trægulve og ’Plant et træ’

Cirka 75 procent af vores gulve er lavet af fyrtræ. De er alle certificeret med FSC®, der står for Forest Stewardship Council®. Det er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at udbrede miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove.

Vores fyrgulve kan dermed spores tilbage til de skove, som træet kommer fra. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk. Du kan finde Wiking Gulves FSC-certifikat her. Vores certificeringskode er NC-COC-014635.

Vi arbejder på at finde FSC-certificerede leverandører til de øvrige træsorter blandt andet ved at opfordre vores leverandører til at blive certificeret.

Desuden støtter vi organisationen ‘Plant et træ’, der arbejder for at bevare træernes vilkår og vækst. Det gør de i samarbejde med skoler og institutioner. Når børn er med til at plante og passe træer, lærer de om træers betydning for en bæredygtig fremtid.

 

 

 

Vores produkter 

Af de bedste stammer skaber vi bæredygtige gulve der
gør gavn og glæde i mange år. Se vores udvalg her.

Ask Plankegulv

Ask Plankegulve

Eg Sildeben

Eg Sildeben

Eg plankegulve

Eg Plankegulve 

Fyr plankegulve

Fyr Plankegulve