Montering af plankegulve med fer/not

Et Wiking Gulv skal holde til livet i hjemmet. Vi sætter en stor ære i, at gulvene kan være til fordel for alle i rummet, både børn, familie, kæledyr og venner. Det er ganske enkelt at bevare det unikke udseende i rigtig mange år på dit Wiking Gulv, det kræver blot korrekt rengøring og pleje. Og med korrekt vedligeholdelse forbliver gulvet flot, slidstærkt og smudsafvisende.

Vi anbefaler at man i sit indgangsparti med fordel placerer fodriste, der kan sikre, at Wiking trægulvene ikke modtager grus og småsten, som kan give ridser i overfladen. Ligeledes vil det altid være en fordel, at placerer måtter i dit indgangsparti, som hindrer skidt og evt. fugt fra fodtøjet.

Montering med fer/not

Plankegulvene leveres fra fabrik nedtørret til normale brugsforhold. Tjek ved modtagelsen, at det leverede trægulv er det bestilte.

Inden nedlægning skal trægulvet have rummets temperatur (min. 15-18 grader). Pakkerne åbnes først, når montagen påbegyndes. Luftfugtigheden i lokalet skal under montage være mellem 40 og 60 %. Evt. beton-dækken skal være tørt.

Inden nedlægning påbegyndes tjekkes, at undergulv eller strøer overholder kravene til planhed +/-2 mm på en 2 mtr`s retholt. Underlaget skal være fast og stabil (ikke fjedrende). Fugtspærre skal monteres, når risiko for opfugtning nedefra er til stede (altid fugtspærre ved beton). Brug min. 0,20 mm PE-folie samt foam, fi lt eller lign.

Monter aldrig fugtspærre ovenpå organiske materialer (træ mv.) pga. risiko for råd og svamp. Ved nedlægning åben da flere pakker løbende forud og mix fra flere pakker – ved synlige fejl eller uønskede strukturudsving oversaves planken.

Oversavede planker reserveres til ”start og slut planker”, og anvendes løbende under lægning. Kun planker med gennemgående fejl ombyttes.

Specielt for fyrretræsgulve eller plankegulve af en rustik sortering gælder, at man kan/bør fraskære en hel del småfejl (kantknaster – spartlede knaster mv.) uden at det samlede forbrug øges væsentlig, så vær kritisk, de oversavede planker kan sagtens anvendes uden væsentlig spild ved start og slut af rækkerne.

Vær opmærksom på, at nedlagte planker er accepteret, og at evt. reklamationer derfor afvises.

​Læg planker med samme produktionsdato sammen, og undgå derved evt. minimale forskelle i produktionsserierne. Start på nedlægning ved en lige væg og læg lamelgulvet med feren fremad. Det er vigtigt, at de første 2 rækker ligger med helt lukkede endestød, ”en god start er halvt fuldendt”.

Anvend afstandsklodser eller kiler til at holde den nødvendige afstand til væg (10 mm). Ved svømmende lægning lægges limen som to ubrudte striber i notgangens over- og underside. Når træplankerne slås sammen trækkes limen derved ind i notgangen.

Aftør straks evt. overskydende lim med en våd og ren klud. Endestød samles først, og bagefter på langs, slå på slagklodsen skråt hen mod endesamlingen, hvilket giver den bedste tæthed i endesamlingen. Plankerækkerne imellem varierer afstanden mellem de endevise samlinger, uden at der laves mønsterdannelse.

Brug en slagklods af hårdttræ eller kunststof, der holdes mod feren. Brug aldrig et stykke ”afskær” af gulvet, da slidlaget på gulvet derved kan beskadiges. Hold 10 mm afstand til faste installationer – rør m.v.

Monter sandliste så du ikke risikerer at gulvet ”slipper” fodliste mv. – dette er normal god dansk håndværksskik. Skal plankegulvet lægges i flere rum, bør gulvfladen deles i døråbninger mv. Dilatationsfuger bør etableres ved større gulvflader, især hvis plankerne går på tværs i åbningen.

Ved gulvvarme i kombination med trægulve gælder specielt, at anlægget skal have været i drift inden gulvlægning. Anlægget stoppes 2 dage inden gulvlægning påbegyndes. Styring til varmesystemet skal være monteret og indkørt.

Efter montering af trægulvet hæves temperaturen gradvist, og samme fremgangsmåde anvendes i forbindelse med fyringssæsonens start og slut. Åben eller luk aldrig pludseligt for gulvvarmen ved trægulve.

Fremløbstemperaturen må ikke være for høj, og max. temperatur på trægulvets overside må ikke overstige 27 grader (måles med infrarød termometer). Erfaringsmæssigt svarer en overfladetemperatur på 27 grader til 35 grader fremløb i et vandbaseret gulvvarmesystem i betonlag.

Referencer